ZAPYTANIE OFERTOWE-ZAPYTANIE O CENĘ


Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie prac budowlanych dla inwestycji pod nazwą:


Wdrożenie nowych usług turystycznych poprzez stworzenie hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Adres inwestycji:

Skorochów, ul. Orzechowa 2, Gm. Nysa, Działka nr. ewid. 281.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: Dalach Sp. z o.o., ul. M. Piłsudskiego 40/107, 48-303 Nysa, NIP 7532313660


1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Budowa hotelu.
Roboty budowlane: Zakres: pod klucz
Dokumentację potrzebną do sporządzenia oferty, na żądanie, prześlę mailem.
Rzuty dostępne na www.mewa-nysa.pl.

2. Termin wykonania zamówienia.

Data rozpoczęcia: kwiecień 2013
Data zakończenia: 31 grudzień 2013

3. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
    3.1.  Warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca oświadczy, że:
        •  Nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ustawy pzp.
        •  Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
        •  Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
        •  Posiada niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia.

Wykonawca poda cenę netto za wykonanie prac wg załączonej specyfikacji.
Ofertę należy przygotować:
        § Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
        § Zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym.

Oferta winna zawierać:
        • Oświadczenie wykonawcy zgodnie z punktem 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
        • Określenie terminu realizacji w/w zadania

4. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert.
    4.1. Kryteria oceny:
        4.1.1. Cena – 100%
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów i jest zgodna z budżetem przewidzianym na dane zamówienie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zamówienia bez podania przyczyn.

5. Miejsce oraz termin składania ofert.


Oferty należy złożyć do dnia 30.04.2013 do godz. 12.00
Oferty proszę przesłać na adres:

Dalach Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 40/107 w Nysie
.
Bądź na adres mailowy: info@mewa-nysa.pl

O dokonanym wyborze firma zostanie poinformowana drogą telefoniczną do dnia 02.05.2013

6. Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami:

Marek Dalach prezes Spólki – (77) 448 67 20

Z wyrazami Szacunku
Marek Dalach
Prezes FirmyKlematis
Wizualizacja hotelu
Klematis
Projekt
Klematis
Projekt - Przyziemie
Klematis
Projekt - Pietro I
Klematis
Projektl - Pietro II

Pogoda w Nysie


© meteogroup.pl

Z powodu przebudowy Ośrodka wczasowo-wypoczynkowego „Mewa”, Ośrodek w latach 2012 i 2013 będzie nieczynny. Ale zapraszamy Państwa do naszych sąsiadów: „Bar MAJORKA” w Głębinowie.
www.majorka-noclegi.pl
tel. kom. 609 746 293, 728 848 004

Napisane przez Marek Dalach   
Środa, 27 Czerwiec 2012


Wdrożenie nowych usług turystycznych poprzez stworzenie hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Wdrożenie nowych usług turystycznych poprzez stworzenie hotelu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.
Więcej ...
Napisane przez Marek Dalach   
Środa, 07 Marzec 2012


!!! MAJOWA SUPER PROMOCJA !!! 50% TANIEJ !!!
Na terenie ośrodka wczasowo wypoczynkowego "MEWA" zawitała MEGA PROMOCJA (120zł/dobę). Przy wynajmie domku na minimum 3 doby dostaną Państwo 50% procent rabatu.! Serdecznie zapraszamy !
Napisane przez Marek Dalach   
Niedziela, 02 Maj 2011


!!! Witamy na stronie ośrodka wczasowo wypoczynkowego - MEWA !!!
Serdecznie zapraszamy Państwa do Ośrodka Wczasowo – Wypoczynkowego MEWA znajdującego się nad Jeziorem Nyskim w Skorochowie obok stanicy WOPR. Nasz ośrodek jest firmą rodzinną, postaramy sprostać się Państwa wymaganiom i zapewnić niezapomianych wrażeń oraz artakcji.
!!! Do zobaczenia !!!
Napisane przez Marek Dalach   
Niedziela, 22 Marzec 2009


Dobre jedzenie, wino i swobodna atmosfera to przyjemności, których nie potrafimy sobie odmówić. Chcielibyśmy jak najczęściej dzielić się nimi z Wami w naszej nowo otwartej restauracji PORTOFINO na terednie ośrodka wczasowego MEWA. ZAPRASZAMY!!!!

!!!! BEACH PARTY w Portofino !!!!
Napisane przez Marek Dalach
Środa, 07 Lipiec 2010

Portofino serdecznie zaprasza na Beach Party, które odbedzie się, już w ta sobote 10 lipca, startujemy o godz 14 i gramy bez limitu! Afterparty w niedziele 11 lipca na plazy od godz 11! Zapraszamy!
Więcej ...
I Eliminacje Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych
Napisane przez Marek Dalach
Czwartek, 02 Lipiec 2009

W dniach 20-21 06.2009 roku nad Jeziorem Nyskim odbyły się I Eliminacje Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych
Więcej ...
Dom Dziecka - Pomagam
Napisane przez Marek Dalach
Niedziela, 22 Marzec 2009

W dniach 18-22 sierpnia, ośrodek wypoczynkowy MEWA, miał przyjemność zorganizowania letniej kolonii dla dzieci z Domu Dziecka w Paczkowie. Dzięki zaangażowaniu 33 dobroczyńców, pobyt owocował w liczne atrakcje, które dały dzieciom tak wiele chwil szczęścia.
Więcej ...

Ankieta

Wyniki:
Czy podobał Ci się pobyt w ośrodku Mewa?
TAK(321 głosów)
NIE(3 głosów)
Zamierzam odwiedzić(30 głosów)

Ilość odwiedzin

unikalnych
2564 odsłon